Põhimõisted

Allikas: oppekava.edu.ee

Riiklikus õppekavas nimetatud põhimõisted

 ÕppeaineTeemaPõhimõiste
Ajalugu: Keskaeg ja varauusaegAjaluguKeskaeg ja varauusaeg (EIS:A:keskaeg)paavst
patriarh
piiskop
preester
munk
nunn
senjöör
vasall
feodaal
pärisori
Inglise parlament
raad
tsunft
gild
Hansa Liit
Mõõgavendade Ordu
Liivi Ordu
romaani stiil
gooti stiil
koraan
Muhamed
mošee
Meka
muinasaeg
muinasmaakond
keiser
Ajalugu: Maailm 1600–1815AjaluguMaailm 1600-1815 (EIS:A:uusaeg:1)valgustus
valgustatud absolutism
reform
revolutsioon
restauratsioon
absolutism
parlamentarism
Ajalugu: Maailm kahe maailmasõja vahel 1918–1939AjaluguMaailm kahe maailmasõja vahel 1918-1939 (EIS:A:lahiaeg:1)demokraatia
diktatuur
autoritarism
totalitarism
fašism
kommunism
natsionaalsotsialism
repressioon
Rahvaste Liit
Versailles´ süsteem
vaikiv ajastu
parlamentarism
Tartu rahu
Ajalugu: Maailm pärast Teist maailmasõda 1945 - 2000AjaluguMaailm pärast Teist maailmasõda 1945-2000 (EIS:A:lahiaeg:3)perestroika
glasnost
külm sõda
kriisikolle
kollektiviseerimine
industrialiseerimine
metsavennad
plaanimajandus
massirepressioon
Atlandi Harta
Euroopa Liit
NATO
Balti kett
laulev revolutsioon
Ajalugu: Maailm varauusajal 1492–1600AjaluguMaailm varauusajal 1492-1600 (EIS:A:keskaeg:mlm1492)maadeavastused
reformatsioon
protestandid
luteri usk
renessanss
humanism
Ajalugu: Teine maailmasõda 1939 - 1945AjaluguTeine maailmasõda 1939-1945 (EIS:A:lahiaeg:2)MRP
holokaust
küüditamine
baaside leping
okupatsioon
ÜRO
Bioloogia: BioevolutsioonBioloogiaBioevolutsioon (EIS:B:bioevo:4)evolutsioon
lamarkism
muutlikkus
fossiilid ehk kivistised
elavad fossiilid
homoloogilised elundid
analoogilised elundid
mandunud elundid ehk vestiigiumid
radiaalsümmeetria
bilateraalsümmeetria
arhed
keelikloomad
dinosaurused
paljasseemnetaimed
katteseemnetaimed ehk õistaimed
olelusvõitlus
populatsioon
stabiliseeriv valik
suunav valik
lõhestav valik
kohanemine
kohastumine
mikroevolutsioon
makroevolutsioon
kombinatiivne muutlikkus
geenivool
geenitriiv
mutatsioon
mutageen
pudelikaelaefekt
rajaja- ehk asutajaefekt
liik
geograafiline isolatsioon
bioloogiline isolatsioon
ajaline isolatsioon
käitumuslik isolatsioon
mehhaaniline isolatsioon
endeem
takson
taksonoomia
primaat
inimlane
lõunaahv ehk australopiteek
neandertallane
nüüdisinimene
fülogeneesipuu
paleontoloogia
kreatsionism
Bioloogia: ÖkoloogiaBioloogiaÖkoloogia ja keskkonnakaitse (EIS:B:okokk)ökoloogia
kooslus
populatsioon
keskkond
ökosüsteem
abiootilised tegurid
biootilised tegurid
antropogeensed tegurid
ökonišš
konkurents
sümbioos
parasitism
mutualism
kommensialism
herbivoor
karnivoor
omnivoor
koevolutsioon
biosfäär
tootja
tarbija
lagundaja
toiduahel
toiduvõrk
invasiivne liik
aineringe
biomass
primaarproduktsioon
netoproduktsioon
brutoproduktsioon
sekundaarproduktsioon
Bioloogia:EvolutsioonBioloogiaEvolutsioon (EIS:B:evo)evolutsioon
looduslik valik
olelusvõitlus
kohastumine
kohastumus
ristumisbarjäär
fossiil
Bioloogia:HingamineBioloogiaHingamine (EIS:B:orgen:3)hingetoru
kopsutoru
kopsusomp
hingamiskeskus
rakuhingamine
Bioloogia:Infovahetus väliskeskkonnagaBioloogiaInfovahetus (EIS:B:ini:9)pupill
lääts
võrkkest
vikerkest
kollatähn
kepike
kolvike
lühinägevus
kaugelenägevus
väliskõrv
keskkõrv
sisekõrv
kõrvalest
trummikile
kuulmeluud
kuulmetõri
tigu
poolringkanalid.
Bioloogia:Inimese elundkonnadBioloogiaInimese elundkonnad (EstCORE:30111)tugi- ja liikumiselundkond
seedeelundkond
närvisüsteem
vereringe
hingamiselundkond
erituselundkond
suguelundkond
nahk
Bioloogia:Luud ja lihasedBioloogiaLuud ja lihased (EIS:B:ini:3)toes
luu
lihas
liiges
Bioloogia:Mikroorganismide ehitus ja eluprotsessidBioloogiaMikroorganismid (EIS:B:mikro)bakter
algloom
viirus
silmtäpp
pooldumine
aeroobne eluviis
anaeroobne eluviis
Bioloogia:Paljunemine ja arengBioloogiaPaljunemine ja areng (EIS:B:ini:7)emakas
munasari
seemnesari
munand
ovulatsioon
sperma
munajuha
loode
platsenta
nabanöör
sünnitamine
kliiniline surm
bioloogiline surm
Bioloogia:Pärilikkus ja muutlikkusBioloogiaPärilikkus ja muutlikkus (EIS:B:paril)pärilik muutlikkus
mittepärilik muutlikkus
mutatsioon
kromosoom
DNA
geen
dominantsus
retsessiivsus
geenitehnoloogia
Bioloogia:Seedimine ja eritamineBioloogiaSeedimine ja eritamine (EIS:B:ini:5)ensüüm
vitamiin
sülg
maks
sapp
peensool
jämesool
neer
uriin
Bioloogia:Seente tunnused ja eluprotsessidBioloogiaSeente tunnused ja eluprotsessid (EIS:B:seen:1)ainurakne
hulkrakne
käärimine
pungumine
sümbioos
mükoriisa
Bioloogia:Selgroogsete loomade aine- ja energiavahetusBioloogiaSelgroogsete loomade aine- ja energiavahetus (EIS:B:loom:2)ainevahetus
hingamine
seedimine
organ
süda
suur vereringe
väike vereringe
lõpus
kops
õhukott
magu
soolestik
kloaak
püsisoojane
kõigusoojane
loomtoidulisus
taimtoidulisus
segatoidulisus
lepiskala
röövkala
röövloom
saakloom
Bioloogia:Selgroogsete loomade paljunemine ja arengBioloogiaSelgroogsete loomade paljunemine ja areng (EIS:B:loom:3)lahksugulisus
suguline paljunemine
munarakk
seemnerakk
viljastumine
kehasisene viljastumine
kehaväline viljastumine
haudumine
otsene areng
moondega areng
Bioloogia:Selgroogsete loomade tunnusedBioloogiaSelgroogsete loomade tunnused (EIS:B:loom:1)selgroogne loom
selgrootu loom
meeleelund
elukeskkond
elupaik
Bioloogia:Selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessidBioloogiaSelgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid (EIS:B:loom:4)trahhee
lihtsilm
liitsilm
suised
kombits
tundel
liitsugulisus
täismoondega areng
vaegmoondega areng
vastne
parasitism
peremees
vaheperemees
Bioloogia:Taimede tunnused ja eluprotessidBioloogiaTaimede tunnused ja eluprotsessidrakk
rakukest
rakumembraan
rakutuum
mitokonder
klorofüll
kloroplast
kromoplast
vakuool
kude
õhulõhe
tõusev vool
laskuv vool
fotosüntees
anorgaaniline aine
orgaaniline aine
õis
tolmukas
emakas
tolmlemine
seeme
vili
käbi
mittesuguline paljunemine
eoseline paljunemine
eos
vegetatiivne paljunemine
Bioloogia:Talitluste regulatsioonBioloogiaTalitluste regulatsioon (EIS:B:ini:8)peaaju
seljaaju
närv
närvirakk
retseptor
närviimpulss
dendriit
neuriit
refleks
sisenõrenäärmed
hormoon
Bioloogia:UurimisvaldkondBioloogiaBioloogia uurimisvaldkonnad (EIS:B:buur)bioloogia
organism
vaatlus
eksperiment
Bioloogia:VereringeBioloogiaVereringe (EIS:B:ini:4)süda
veresoon
arter
veen
kapillaar
arteriaalne veri
venoosne veri
vererõhk
elektrokardiogramm
hemoglobiin
punane vererakk
valge vererakk
vereliistak
vereplasma
hüübimine
lümf
lümfisõlm
antikeha
immuunsus
immuunsüsteem
HIV
AIDS
Bioloogia:Ökoloogia ja keskkonnakaitseBioloogiaÖkoloogia ja keskkonnakaitse (EIS:B:okokk)liik
populatsioon
levila
ökosüsteem
kooslus
eluta looduse tegurid
eluslooduse tegurid
aineringe
konkurents
looduslik tasakaal
keskkonnakaitse
looduskaitse
bioloogiline mitmekesisus
biosfäär
Eesti keel: Suuline ja kirjalik suhtlus (7. klass)Eesti keelSuuline ja kirjalik suhtlus (EstCORE:30005)dialoog
monoloog
argikeel
släng
väitlus
Eesti keel: Suuline ja kirjalik suhtlus (8. klass)Eesti keelSuuline ja kirjalik suhtlus (EstCORE:30005)suhtlusolukord
pöördumine
kõnejärg
diskussioon
väitlus
Eesti keel: Suuline ja kirjalik suhtlus (9. klass)Eesti keelSuuline ja kirjalik suhtlus (EstCORE:30005)veebileht
keeleviisakus
kommenteerimine
väitlus
diskussioon
suhtlusportaal
argikeel
kirjakeel
keelenorm
Eesti keel: Teksti vastuvõtt (7. klass)Eesti keelTeksti vastuvõtt (EstCORE:30008)meedia
uudis
arvamuslugu
intervjuu
reportaaž
kuulutus
mõjutamine
fakt
arvamus
Eesti keel: Teksti vastuvõtt (8. klass)Eesti keelTeksti vastuvõtt (EstCORE:30008)žanr
tarbetekst
teabetekst
meediatekst
ilukirjandustekst
kõne
reklaam
meediaeetika
teabegraafika
diagramm
eetika
Eesti keel: Teksti vastuvõtt (9. klass)Eesti keelTeksti vastuvõtt (EstCORE:30008)tarbetekst
juhend
elulookirjeldus
avaldus
seletuskiri
teabegraafika
demagoogia
Eesti keel: Tekstiloome (7. klass)Eesti keelTekstiloome (EstCORE:30009)kiri
e-kiri
uudis
intervjuu
arvamus
Eesti keel: Tekstiloome (8. klass)Eesti keelTekstiloome (EstCORE:30009)alustekst
referaat
tsitaat
viitamine
kõne
kirjand
eeltöö
kava
lõik
Eesti keel: Tekstiloome (9. klass)Eesti keelTekstiloome (EstCORE:30009)jutustav kirjand
kirjeldav kirjand
arutlev kirjand
pealkiri
lõik
väide
põhjendus
järeldus
elulookirjeldus
seletuskiri
avaldus
taotlus
Eesti keel: Õigekeelsus ja keelehoole (7. klass)Eesti keelÕigekeelsus ja keelehoole (EstCORE:30010)kirjakeel
kõnekeel
häälik
häälikuühend
silp
rõhk
välde
sünonüüm
homonüüm
paronüüm
tegusõna
käändsõna
nimisõna
omadussõna
arvsõna
asesõna
muutumatu sõna
määrsõna
kaassõna
tegusõna pöördeline vorm
tegusõna käändeline vorm
astmevaheldus
liittegusõna
ühendtegusõna
väljendtegusõna
algvõrre
keskvõrre
ülivõrre
Eesti keel: Õigekeelsus ja keelehoole (8. klass)Eesti keelÕigekeelsus ja keelehoole (EstCORE:30010)kirjakeel
vana kirjaviis
nimi
nimetus
pealkiri
väitlause
küsilause
hüüdlause
öeldis
alus
sihitis
määrus
öeldistäide
täiend
koondlause
lisand
üte
lihtlause
liitlause
rindlause
põimlause
pealause
kõrvallause
lauselühend
segaliitlause
otsekõne
kaudkõne
tsitaat
Eesti keel: Õigekeelsus ja keelehoole (9. klass)Eesti keelÕigekeelsus ja keelehoole (EstCORE:30010)keeleuuendus
sugulaskeeled
soome-ugri keeled
indoeuroopa keeled
poolitamine
stiilivärving
fraseologism
sõnade tuletamine
tehissõna
muutumatud sõnad
tsitaatsõna
lühendamine
Füüsika:Aine ehituse mudel. SoojusliikumineFüüsikaAine ehituse mudel, soojusliikumine (EstCORE:30141:41376)soojusliikumine
soojuspaisumine
Celsiuse skaala
Füüsika:Aine olekute muutused. Soojustehnilised rakendusedFüüsikaAine olekute muutused, soojustehnilised rakendused (EstCORE:30141:41378)sulamissoojus
keemissoojus
kütuse kütteväärtus
Füüsika:Elektriline vastastikmõjuFüüsikaElektriline vastastikmõju (EstCORE:30137:41260)elektriseeritud keha
elektrilaeng
elementaarlaeng
elektriväli
Füüsika:ElektrivoolFüüsikaElektrivool (EIS:F:elop:elv)elektrivool
vabad laengukandjad
elektrijuht
isolaator
voolutugevus
Füüsika:Elektrivoolu töö ja võimsusFüüsikaElektrivoolu töö ja võimsus (EIS:F:elop:evtv)elektrienergia tarviti
elektrivoolu töö
elektrivoolu võimsus
lühis
kaitse
kaitsemaandus
Füüsika:Kehade vastastikmõjuFüüsikaKehade vastastikmõju (EstCORE:30140:41338)gravitatsioon
raskusjõud
hõõrdejõud
elastsusjõud
Füüsika:Liikumine ja jõudFüüsikaLiikumine ja jõud (EIS:F:2:Lijõ)tihedus
kiirus
mass
jõud
Füüsika:MagnetnähtusedFüüsikaMagnetnähtused (EIS:F:elop:magnn)magnetväli
Füüsika:Mehaaniline töö ja energiaFüüsikaMehaaniline töö ja energia (EIS:F:2:mte)mehaaniline töö
võimsus
potentsiaalne energia
kineetiline energia
kasutegur
Füüsika:Rõhumisjõud looduses ja tehnikasFüüsikaRõhumisjõud looduses ja tehnikas (EIS:F:2:rlt)üleslükkejõud
Füüsika:SoojusülekanneFüüsikaSoojusülekanne (EIS:F:soe:soülek)siseenergia
temperatuurimuut
soojusjuhtivus
konvektsioon
soojuskiirgus
... rohkem tulemusi