Teemad

Allikas: oppekava.edu.ee

Ülevaade teemadest

Õppekavast on kirjeldatud siin järgnevad teemad riiklikust õppekavast (EIS)

 Haridus:ulemteemaHaridus:seotudAinevaldkondHaridus:seotudHaridusasteHaridus:seotudOppeaine
ATP (EIS:B:orgen:2)Organismide energiavajadus (EIS:B:orgen)Bioloogia
Aastaaegade kujunemine (EIS:G:kl:aastaaeg)Kliima (EIS:G:kl)Geograafia
Aastaaegade vaheldumine (EIS:lo:ajad:vahe)Aastaajad (EIS:lo:ajad)Loodusõpetus
Aastaajad (EIS:lo:ajad)Loodusõpetus
Aatomi ehitus (EIS:K:ehitus:1)Aatomi ehitus, perioodilisustabel. Ainete ehitus. (EIS:K:ehitus)Keemia
Aatomi ehitus, perioodilisustabel. Ainete ehitus. (EIS:K:ehitus)Keemia
Aatomid ja nende uurimine (EIS:F:teist:2)Teistsugune füüsika (EIS:F:teist)Füüsika
Aatommass ja molekulmass (EIS:K:ehitus:7)Aatomi ehitus, perioodilisustabel. Ainete ehitus. (EIS:K:ehitus)Keemia
Abi ja Püsivus (EIS:Op:8)Õpipädevus
Aed ja põld (EIS:lo:keskkonnad:aed)Erinevad elukeskkonnad (EIS:lo:keskkonnad)Loodusõpetus
Aero- ja hüdrodünaamika (EIS:F:tehnika:1)Füüsika ja tehnika (EIS:F:tehnika)Füüsika
Aine ehitus (EIS:K:1)Keemia
Aine ehituse alused (EIS:F:mega:1)Mikro- ja megamaailma füüsika (EIS:F:mega)Füüsika
Aine ehituse mudel (EIS:F:soe:aem)Soojusõpetus (EIS:F:soe)Füüsika
Aine hulk, mool. Aine koguste ühikud (EIS:K:mool:1)Aine hulk, moolarvutused (EIS:K:mool)Keemia
Aine hulk, moolarvutused (EIS:K:mool)Keemia
Aine olek ja tihedus (EIS:lo:6:4)Ainete ja kehade mitmekesisus (EIS:lo:6)Loodusõpetus
Aine olekute muutused (EIS:F:soe:aom)Soojusõpetus (EIS:F:soe)Füüsika
Aineklassid ja ainenimetused (EIS:K:anorg:9)Anorgaaniliste ainete põhiklassid (EIS:K:anorg)Keemia
Ainete füüsikaliste omaduste sõltuvus ainete ehitusest (EIS:K:1:5)Aine ehitus (EIS:K:1)Keemia
Ainete ja kehade koostis (EIS:lo:6:1)Ainete ja kehade mitmekesisus (EIS:lo:6)Loodusõpetus
Ainete ja kehade mitmekesisus (EIS:lo:6)Loodusõpetus
Ainete lahustumisprotsess (EIS:K:lahus:1)Lahustumisprotsess. Keemilised reaktsioonid lahustes (EIS:K:lahus)Keemia
Ainete magnetilised omadused (EIS:F:tehnika:8)Füüsika ja tehnika (EIS:F:tehnika)Füüsika
Aja ja kulutuste planeerimine (EIS:C:2:1)Töö ja tarbimine (EIS:C:2)Ühiskonnaõpetus
Ajaarvamine ja ajalooallikad (EIS:A:alg:allikad)Ajaloo algõpetus (EIS:A:alg)Ajalugu
Ajakirjandus ja sotsiaalmeedia (EIS:labivad:5:4)Teabekeskkond (EIS:labivad:5)Läbivad teemad
Ajalehed, ajakirjad, raadio, TV, meediakanalite integratsioon (EIS:C:3:2)Meedia ja teave (EIS:C:3)Ühiskonnaõpetus
Ajaloo algõpetus (EIS:A:alg)Ajalugu
Ajaloosündmused, ajaloolised isikud ja eluolu (EIS:A:alg:isikud)Ajaloo algõpetus (EIS:A:alg)Ajalugu
Ajavööndid (EIS:G:k:voond)Kaardiõpetus (EIS:G:k)Geograafia
Akadeemiline test (EIS:sisse:1)Y-Sisseastumine
Aldehüüdid ja ketoonid (EIS:K:asysv:10)Asendatud ja küllastumata süsivesinikud (EIS:K:asysv)Keemia
Aldehüüdid kui alkoholide oksüdeerumissaadused (EIS:K:6:3)Orgaanilised ained meie ümber (EIS:K:6)Keemia
Algloomad (EIS:B:mikro:2)Mikroorganismid (EIS:B:mikro)Bioloogia
Alkaanid, nomenklatuuri põhimõtted, isomeeria (EIS:K:5:2)Süsivesinikud ja nende derivaadid (EIS:K:5)Keemia
Alkaanide vastastikmõju veega (EIS:K:alk:4)Alkaanid (EIS:K:alk)Keemia
Alkaloididega (narkootikumidega) seotud probleemid (EIS:K:asysv:6)Asendatud ja küllastumata süsivesinikud (EIS:K:asysv)Keemia
Alkohol ja ühiskond (EIS:K:asysv:3)Asendatud ja küllastumata süsivesinikud (EIS:K:asysv)Keemia
Alkoholid, vesinikside (EIS:K:asysv:2)Asendatud ja küllastumata süsivesinikud (EIS:K:asysv)Keemia
Allikakriitilisus (EIS:labivad:5:3)Teabekeskkond (EIS:labivad:5)Läbivad teemad
Alused. Lagunemisreaktsioonid (EIS:K:anorg:3)Anorgaaniliste ainete põhiklassid (EIS:K:anorg)Keemia
Amiinid (EIS:K:asysv:5)Asendatud ja küllastumata süsivesinikud (EIS:K:asysv)Keemia
Aminohapped ja valgud (EIS:K:biol:3)Bioloogiliselt olulised ained (EIS:K:biol)Keemia
Andmed ja algebra (EIS:M:5)Matemaatika
Andmed ja algebra (EIS:M:mate:andalg)Matemaatika (EIS:M:mate)Matemaatika
Andmete graafiline esitamine (EIS:lo:5:4)Inimene uurib loodust (EIS:lo:5)Loodusõpetus
Andmete piisavus (EIS:sisse:1:3)Akadeemiline test (EIS:sisse:1)Y-Sisseastumine
Anorgaanilised ühendid igapäevaelus. (EIS:K:anorg:10)Anorgaaniliste ainete põhiklassid (EIS:K:anorg)Keemia
Anorgaaniliste ainete põhiklassid (EIS:K:anorg)Keemia
... rohkem tulemusi

EstCORE2 teemad

 Haridus:ulemteemaHaridus:seotudAinevaldkondHaridus:seotudHaridusasteHaridus:seotudOppeaine
(EstCORE:30110:41031)Infovahetus väliskeskkonnaga (EstCORE:30110)LoodusainedPõhiharidusBioloogia
(EstCORE:30134:41229)Loodusvarad ja nende kasutamine (EstCORE:30134)LoodusainedPõhiharidusGeograafia
(EstCORE:50000:60000)Keel ja ühiskond (EstCORE:50000)Keel ja kirjandusKeskharidusEesti keel
(EstCORE:50126:60870)Eesti 19. sajandil ja 20. sajandi algul (EstCORE:50126)SotsiaalainedKeskharidusAjalugu
18. ja 19. sajandi kunst (EstCORE:30197)KunstiainedPõhiharidusKunst
18. sajandi valgustatud absolutism Preisimaal, Friedrich II (EstCORE:30174:41773)Maailm uusajal 1600–1815 (EstCORE:30174)SotsiaalainedPõhiharidusAjalugu
19. sajandi poliitilised õpetused (EstCORE:30175:41791)Maailm uusajal 1815–1918 (EstCORE:30175)SotsiaalainedPõhiharidusAjalugu
19.-20. sajandivahetuse kunst (EstCORE:30198)KunstiainedPõhiharidusKunst
1905. aasta revolutsiooni tagajärjed (EstCORE:30175:41792)Maailm uusajal 1815–1918 (EstCORE:30175)SotsiaalainedPõhiharidusAjalugu
20. sajandi I poole kunst (EstCORE:30199)KunstiainedPõhiharidusKunst
2D-animatsioon (EstCORE:30297:42746)Animatsioon (EstCORE:30297)ValikõppeainedPõhiharidusInformaatika
3D-animatsioon (EstCORE:30297:42747)Animatsioon (EstCORE:30297)ValikõppeainedPõhiharidusInformaatika
3D-graafika (EstCORE:30293:42714)Digimeedia (EstCORE:30293)ValikõppeainedPõhiharidusInformaatika
3D-printimine (EstCORE:30293:42715)Digimeedia (EstCORE:30293)ValikõppeainedPõhiharidusInformaatika
A1 (EstCORE:30048:40427)Keeleoskustase (EstCORE:30048)VõõrkeeledPõhiharidusInglise keel
A1 (EstCORE:30067:40581)Keeleoskustase (EstCORE:30067)VõõrkeeledPõhiharidusSaksa keel
A1 (EstCORE:30070:40598)Keeleoskustase (EstCORE:30070)VõõrkeeledPõhiharidusPrantsuse keel
A1 (EstCORE:30278:42619)Keeleoskustase (EstCORE:30278)VõõrkeeledPõhiharidusRootsi keel
A1 (EstCORE:30282:42642)Keeleoskustase (EstCORE:30282)VõõrkeeledPõhiharidusSoome keel
A1 (EstCORE:50028:60080)Keeleoskustase (EstCORE:50028)VõõrkeeledKeskharidusEesti keel teise keelena
A1 (EstCORE:50031:60097)Keeleoskustase (EstCORE:50031)VõõrkeeledKeskharidusInglise keel
A1 (EstCORE:50034:60114)Keeleoskustase (EstCORE:50034)VõõrkeeledKeskharidusVene keel
A1 (EstCORE:50037:60131)Keeleoskustase (EstCORE:50037)VõõrkeeledKeskharidusSaksa keel
A1 (EstCORE:50040:60148)Keeleoskustase (EstCORE:50040)VõõrkeeledKeskharidusPrantsuse keel
A1 (EstCORE:50203:61209)Keeleoskustase (EstCORE:50203)VõõrkeeledKeskharidusRootsi keel
A1 (EstCORE:50207:61231)Keeleoskustase (EstCORE:50207)VõõrkeeledKeskharidusSoome keel
A2 (EstCORE:30048:40428)Keeleoskustase (EstCORE:30048)VõõrkeeledPõhiharidusInglise keel
A2 (EstCORE:30067:40582)Keeleoskustase (EstCORE:30067)VõõrkeeledPõhiharidusSaksa keel
A2 (EstCORE:30070:40599)Keeleoskustase (EstCORE:30070)VõõrkeeledPõhiharidusPrantsuse keel
A2 (EstCORE:30278:42620)Keeleoskustase (EstCORE:30278)VõõrkeeledPõhiharidusRootsi keel
A2 (EstCORE:30282:42643)Keeleoskustase (EstCORE:30282)VõõrkeeledPõhiharidusSoome keel
A2 (EstCORE:50028:60081)Keeleoskustase (EstCORE:50028)VõõrkeeledKeskharidusEesti keel teise keelena
A2 (EstCORE:50031:60098)Keeleoskustase (EstCORE:50031)VõõrkeeledKeskharidusInglise keel
A2 (EstCORE:50034:60115)Keeleoskustase (EstCORE:50034)VõõrkeeledKeskharidusVene keel
A2 (EstCORE:50037:60132)Keeleoskustase (EstCORE:50037)VõõrkeeledKeskharidusSaksa keel
A2 (EstCORE:50040:60149)Keeleoskustase (EstCORE:50040)VõõrkeeledKeskharidusPrantsuse keel
A2 (EstCORE:50203:61210)Keeleoskustase (EstCORE:50203)VõõrkeeledKeskharidusRootsi keel
A2 (EstCORE:50207:61232)Keeleoskustase (EstCORE:50207)VõõrkeeledKeskharidusSoome keel
AIDS (EstCORE:30152:41549)Haigused ja esmaabi (EstCORE:30152)SotsiaalainedPõhiharidusInimeseõpetus
ATP (EstCORE:50068:60450)Organismide energiavajadus (EstCORE:50068)LoodusainedKeskharidusBioloogia
Aafrika muusika (EstCORE:30230:42299)Rahvaste muusika (EstCORE:30230)KunstiainedPõhiharidusMuusika
Aastaaegade kujunemine (EstCORE:30133:41203)Kliima (EstCORE:30133)LoodusainedPõhiharidusGeograafia
Aastaaegade vaheldumine (EstCORE:30077:40802)Aastaajad (EstCORE:30077)LoodusainedPõhiharidusLoodusõpetus
Aastaaegade vaheldumine (EstCORE:30141:41372)Soojusõpetus ja tuumaenergia (EstCORE:30141)LoodusainedPõhiharidusFüüsika
Aastaajad (EstCORE:30053:40468)Kodukoht Eesti (EstCORE:30053)VõõrkeeledPõhiharidusInglise keel
Aastaajad (EstCORE:30077)LoodusainedPõhiharidusLoodusõpetus
Aastaajad ja ilm (EstCORE:30060:40535)Kodukoht Eesti (EstCORE:30060)VõõrkeeledPõhiharidusVene keel
Aastaajad ja puhkus (EstCORE:30044:40401)Vaba aeg (EstCORE:30044)VõõrkeeledPõhiharidusEesti keel teise keelena
Aastaring (EstCORE:30039:40346)Eesti (EstCORE:30039)VõõrkeeledPõhiharidusEesti keel teise keelena
Aatom, ainete ehitus (EstCORE:30144)LoodusainedPõhiharidusKeemia
... rohkem tulemusi