Koostab ja analüüsib biosfääri läbiva energiavoo muutuste skemaatilisi jooniseid

Allikas: oppekava.edu.ee


koostab ja analüüsib biosfääri läbiva energiavoo muutuste skemaatilisi jooniseid
Verb Analüüsib
Mõisted Biosfäär, energiavoog
Teema Ökoloogia (EIS:B:oko)
Moodul
Õppeaine Bioloogia
Klass
Kooliaste III kooliaste
Haridusaste
Tase
Õppekava


Seotud õpiväljundid

Eeldab

On eelduseks

Koosneb

On osaks

Seotud õppematerjal ja testid

Seotud ülesanded

Kirjeldus

Õpiväljund Koostab ja analüüsib biosfääri läbiva energiavoo muutuste skemaatilisi jooniseid on Loodusained ainevaldkonna õpiväljund.