Õppekava andmete pärimine

Allikas: oppekava.edu.ee

Semantic Mediawiki API

Andmete pärimiseks on olemas järgnev API: https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:API:ask .

Vt nt

https://oppekava.edu.ee/w/api.php?action=ask&query=[[Modification%20date::%2B]]|%3FModification%20date|sort%3DModification%20date|order%3Ddesc&format=jsonfm

Vaid õpiväljundite otsimiseks tee nii:

https://oppekava.edu.ee/w/api.php?action=ask&query=[[Modification%20date::%2B]][[Category:Haridus:Opivaljund]]|%3FModification%20date|sort%3DModification%20date|order%3Ddesc&format=jsonfm

Versioneerimine

Ükski URL ei kao lehtede URLide muutmise käigus ära - lehe nime/URI muutmisel tehakse suunamine uuele URI-le. Vt nt ressursilehte https://oppekava.edu.ee/a/Eri:ExportRDF/Koostab_ja_anal%C3%BC%C3%BCsib_biosf%C3%A4%C3%A4ri_l%C3%A4biva_energiavoo_muutuste_skemaatilisi_jooniseid.

Tegin sellise suunamise https://oppekava.edu.ee/a/Koostab_ja_anal%C3%BC%C3%BCsib_biosf%C3%A4%C3%A4ri_l%C3%A4biva_energiavoo_muutuste_skemaatilisi_jooniseid. -> https://oppekava.edu.ee/a/Koostab_ja_anal%C3%BC%C3%BCsib_biosf%C3%A4%C3%A4ri_l%C3%A4biva_energiavoo_muutuste_skemaatilisi_jooniseid

ja selle tulemusena on lehel https://oppekava.edu.ee/a/Eri:ExportRDF/Koostab_ja_anal%C3%BC%C3%BCsib_biosf%C3%A4%C3%A4ri_l%C3%A4biva_energiavoo_muutuste_skemaatilisi_jooniseid. järgnev sisu:

<swivt:Subject rdf:about="http://oppekava.edu.ee/a/Special:URIResolver/Koostab_ja_analüüsib_biosfääri_läbiva_energiavoo_muutuste_skemaatilisi_jooniseid.">
...
<swivt:redirectsTo rdf:resource="http://oppekava.edu.ee/a/Special:URIResolver/Koostab_ja_analüüsib_biosfääri_läbiva_energiavoo_muutuste_skemaatilisi_jooniseid"/>
<owl:sameAs rdf:resource="http://oppekava.edu.ee/a/Special:URIResolver/Koostab_ja_analüüsib_biosfääri_läbiva_energiavoo_muutuste_skemaatilisi_jooniseid"/>
...
</swivt:Subject>

Kanoonilised URLid

Lisaks kanoonilistele URIdele (nt https://oppekava.edu.ee/a/Koostab_ja_anal%C3%BC%C3%BCsib_biosf%C3%A4%C3%A4ri_l%C3%A4biva_energiavoo_muutuste_skemaatilisi_jooniseid ) on kasutusel ka normaliseerimata kujul URIsid (nt http://oppekava.edu.ee/a/Special:URIResolver/Koostab_ja_anal%C3%BC%C3%BCsib_biosf%C3%A4%C3%A4ri_l%C3%A4biva_energiavoo_muutuste_skemaatilisi_jooniseid ).

Atribuudid pärimiseks

Õpiväljundi atribuutide kohta on hea näide siin: https://oppekava.edu.ee/a/Eri:Browse/:Anal%C3%BC%C3%BCsib-20abiootiliste-20ja-20biootiliste-20tegurite-20toime-20graafikuid-20ning-20toob-20rakenduslikke-20n%C3%A4iteid . Andmemudel on "elav" ja baseerub https://schema.edu.ee/ ontoloogial. Atribuute näed kõige lihtsamini konkreetsete andmete juures.

Seotud õppeaine saamiseks lisad päringusse HTML URL kodeeringut kasutades "?Haridus:seotudOppeaine":

https://oppekava.edu.ee/w/api.php?action=ask&query=[[Modification%20date::%2B]][[Category:Haridus:Opivaljund]]|%3FModification%20date|%3FHaridus%3AseotudOppeaine|sort%3DModification%20date|order%3Ddesc&format=jsonfm

Kindla õppeaine õpiväljundite pärimiseks lisad päringusse "Haridus:seotudOppeaine::x", kus x on õppeaine lehe pealkiri, nt "Bioloogia":

https://oppekava.edu.ee/w/api.php?action=ask&query=[[Modification%20date::%2B]][[Category:Haridus:Opivaljund]][[Haridus:seotudOppeaine::Bioloogia]]|%3FModification%20date|%3FHaridus%3AseotudOppeaine|sort%3DModification%20date|order%3Ddesc&format=jsonfm