Teadmiste ja oskuste modelleerimine

Allikas: oppekava.edu.ee

Knowledge space theory

SquirrelAI

SquirrelAI's kasutatakse knowledge space theory't (KST).

Õpiraja andmete analoogid

DuoLingo on suht avatud keeleõppe käitumise andmete ja nende andmete kasutamisest saadud tulemuste jagamise osas: https://research.duolingo.com/ . Vt milliseid andmeid oleks veel vaja korjata, et sarnaseid uuringuid õpiraja taristul läbi viia ja/või keeleõpet toetada.

Tesaurused